Posredovanje nepremičnin

Strokovno in varno vodenje prodaje ali nakupa nepremičnine.

Oglaševanje nepremičnin

Učinkovito oglaševanje nepremičnine v različnih medijih.

Zemljiška knjiga

Sestava pogodb in vpisov v zemljiško knjigo.

Finančno in davčno svetovanje

Finančno in davčno svetovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine.

Najem in oddaja nepremičnin

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb.

Cenitve nepremičnin

Cenitve tržne vrednosti nepremičnin, sodne cenitve.

Cenitev tržne vrednosti

Cenitve nepremičnin postajajo nepogrešljiv temelj pri pomembnih odločitvah v prometu z nepremičninami.

Cenitev nepremičnine
Cenitev nepremičnine

Cenitve nepremičnin potrebujemo:

 • v postopku prodaje nepremičnine (osnova za postavitev oglaševane cene),
 • v postopku nakupa nepremičnine (argument za pogajanje o prodajni ceni),
 • v postopku dedovanja nepremičnine,
 • v postopku pridobivanja hipotekarnega kredita,
 • oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
 • za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
 • za oceno vlaganja v nepremičnine ……

Za vas bo nepremičninski posrednik z veljavno licenco za opravljanje poslov nepremičninskega posredovanja, ki se dnevno srečuje s kupci in prodajalci nepremičnin sestavil pisno mnenje o tržni vrednosti vaše nepremičnine.
Nepremičnino si ogledamo, preverimo stanje v zemljiški knjigi, gradbeno dovoljenje, namensko rabo prostora in pripravimo dokumentacijo potrebno za sestavo pogodb.

Cenik izdelave cenitev tržne vrednosti:

Tržna vrednost nepremičnine
Tržna vrednost
nepremičnine
stavbno zemljišče: 100 EUR
stanovanje: 120 EUR
poslovni prostor: 130 EUR
stanovanjska hiša: 150 EUR
poslovna hiša (do 500 m2): 250 EUR

Sodne cenitve nepremičnin

Izvajamo sodne cenitve nepremičnin, stanovanj, hiš, stavbnih zemljišč. Vse cenitve izvaja sodno zapriseženi izvedenec.

Cenik sodnih cenitev:

stavbno zemljišče: 240 EUR
stanovanje: 260 EUR
poslovni prostor: 300 EUR
stanovanjska hiša: 350 EUR
poslovna hiša (do 500 m2): 500 EUR

Pravno svetovanje na področju nepremičnin

Potrebujete pisno mnenje o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine.  Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju  nepremičnine.

Cenik izdelav pisnega mnenje o pravnem in dejanskem stanju  nepremičnine:

Primopredaja nepremičnin
Primopredaja nepremičnin
stavbno zemljišče: 140 EUR
stanovanje: 140 EUR
poslovni prostor: 160 EUR
stanovanjska hiša: 180 EUR
poslovna hiša (do 500 m2): 250 EUR

Strokovno in varno vodenje prodaje ali nakupa nepremičnine

Bidom d.o.o. uporablja učinkovit sistem prodaje nepremičnin domačim in tujim kupcem.
Provizija nepremičninske družbe se plača samo v primeru, da prek našega podjetja prodate vašo nepremičnino.

Višina provizije za prodajalca se giblje med 2 - 4 %  + ddv od prodajne cene v primeru posredovanja pri prodaji:

 • Prodajna cena nepremičnine med 10.000 EUR in 40.000 EUR - 4% + ddv
 • Prodajna cena nepremičnine med 40.000 EUR in 80.000 EUR - 3% + ddv
 • Prodajna cena nepremičnine med 80.000 EUR in 150.000 EUR - 2% + ddv
 • Prodajna cena nepremičnine 150.000 EUR in več  - 1% + ddv

Sestava pogodb in vpisov v zemljiško knjigo

Vse pogodbe na področju nepremičnin sestavlja univerzitetni diplomiran pravnik.

Cenik izdelave pogodb, vpisov v zemljiško knjigo in zapisnikov:

sestava prodajne pogodbe za stanovanje, parcelo 180 EUR
sestava prodajne pogodbe za hišo, večjo posest 220 EUR
sestava predpogodbe 100 EUR
sestava najemne pogodbe 100 EUR
sestava služnostne pogodbe 150 EUR
primopredaja nepremičnine in sestava zapisnika 60 EUR
sestava zemljiškoknjižnega predloga 50 EUR
pridobitev izpiska iz zemljiške knjige 8 EUR
pridobitev izrisa parcele 8 EUR
pridobitev potrdila o namenski rabi 10 EUR
pridobitev lokacijske informacije 10 EUR

Učinkovito oglaševanje nepremičnine v različnih medijih

Predstavitev nepremičnin najširšem krogu potencialnih kupcev z učinkovito izbiro oglaševalskih medijev.
Oglas za vašo nepremičnino pripravimo za domače in tuje kupce.

Cenik sestave oglasa za prodajo nepremičnine:

6 mesečni oglas na spletni straneh podjetja 50 EUR

Finančno in davčno svetovanje

Svetujemo vam pri financiranju nepremičnine in davčnih obveznostih.

Cenik storitev svetovanja na področju nepremičnin:

ura finančnega in davčnega svetovanja 80 EUR

Najem in oddaja nepremičnin

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb za stanovanja, hiše, poslovne prostore.
V najemni pogodbi opredelimo najemnino, trajanje najemne pogodbe, varščino, odpovedne roke…

Najemne pogodbe
Najemne pogodbe

Cenik storitev pri oddaji in najemu nepremičnin:

Sestava najemne pogodbe 100 EUR
Primopredaja nepremičnine in sestava zapisnika 60 EUR

Navedene cene vsebujejo DDV.

Način plačila storitev pravnega in davčnega svetovanja:

 • na naslov info@bidom.si napišete svoje vprašanje ali pravno situacijo,
 • posredujemo vam predračun po e- mailu,
 • odgovor, pravno mnenje, cenitev vam posredujemo na e-mail ali po pošti po plačilu predračuna,
 • odgovor, pravno mnenje, cenitev vam izdelamo v 10 dneh od plačila predračuna,
 • v primeru pridobivanja dokumentov v skladu z upravnim postopkom se upoštevajo roki predpisani za posamezne dokumente, potrdila o namenski rabi, lokacijske informacije, informacije javnega značaja…
 • stroške plačanih taks in  morebitne potne stroške obračunamo.