Posredovanje nepremičnin

Strokovno in varno vodenje prodaje ali nakupa nepremičnine.

Oglaševanje nepremičnin

Učinkovito oglaševanje nepremičnine v različnih medijih.

Zemljiška knjiga

Sestava pogodb in vpisov v zemljiško knjigo.

Finančno in davčno svetovanje

Finančno in davčno svetovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine.

Najem in oddaja nepremičnin

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb.

Cenitve nepremičnin

Cenitve tržne vrednosti nepremičnin, sodne cenitve.

Ne spreglejte

Prodaja nepremičnin tujcem, ruski, angleški trg..

22.02.2016 Razvoj transporta, interneta in padec cen nepremičnin spodbuja prodajo nepremičnin tujcem, ki cenijo Slovenijo zaradi kakovosti življenja, zelene narave in dobre prometne povezanosti. Med kupci slovenskih nepremičnin prevladujejo rusi, angleži, nemci, kitajci...
Prodaja nepremičnin tujim državljanom, se je od vstopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo precej povečala. Državljani držav članic Evropske unije lahko na ozemlju Republike Slovenije pridobivajo nepremičnine brez posebnih omejitev, ki bi morebiti veljale za tujce, torej pod povsem enakimi pogoji, kot državljani Republike Slovenije in pravne osebe, s sedežem v Republiki Sloveniji.
 
Prijavite se na naše e-novice in si zagotovite nabolj sveže nepremičninske novice in ponudbe.
 
Svetovna gospodarska kriza vpliva na povpraševanje tujcev po nepremičninah v Sloveniji . Povpraševanje angleških državljanov se zmanjšuje, povečuje se povpraševanje ruskih in državljanov držav članic EU, ki iščejo drugačne nepremičnine kot angleži. Angleže zanima predvsem podeželje, nizkocenovne nepremičnine in možnost oddaje za turistične namene. Ruse zanimajo nepremičnine v Ljubljani in okolici.
Vas zanima tržna vrednost vaše nepremičnine in prodaja nepremičnin tujcem prek spletne strani: http://move2slovenia.com  .
Z aktivnim oglaševanje in obveščanje potencialnih kupcev o prodaji vaše nepremičnine, dobimo hiter odziv kupcev o tržni vrednosti vaše nepremičnine.
Ruski kupci kupujejo dražje nepremičnine v bližini Ljubljane in turističnih središčih. Za nakup slovenskih nepremičnin se zanimajo Rusi, ki sodijo v srednji in srednji višji sloj. Slovenija je zanimiva, saj velja za mirno državo, še bolj pa je privlačna lega, ker je idealno izhodišče za potovanja v druge evropske države, predvsem Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Nemčijo.
Kitajske kupce zanimajo predvsem nepremičnine za oddajo in doseganje prihodka iz najemnin. Običajno ne iščejo nepremičnin za lastno bivanje.V primeru državljanov držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji (Republika Makedonija, Črna Gora, Republika Srbija, Republika Albanija), je nakup nepremičnin s strani tujcev; pravnih in fizičnih oseb, posledično pa pridobitev lastninske pravice pri nepremičninah, možen zgolj, v kolikor obstaja vzajemnost. Postopek ugotavljanja vzajemnosti vodi Ministrstvo za pravosodje. Vzajemnost je podana, če državljan Republike Slovenije ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, v državi tujca lahko pridobiva lastninsko pravico pri nepremičninah pod enakimi ali podobnimi pogoji, pod katerimi lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji tujci in izpolnjevanje katerih za državljana Republike Slovenije ali pravno osebo s sedežem v Republiki Sloveniji ni bistveno težje kot je v pravnem redu naše države predpisano izpolnjevanje pogojev za tujce.
Kot pomembne faktorje pri nakupu tuji kupci navajajo:
- prijetno okolje, vas, manjše mesto
- urejeno dokumentacijo za prodajo nepremičnine
- preverjeno tržno vrednost s strani pooblaščenega cenilca
- možnost upravljanja nepremičnine v času odsotnosti
- dobro prometno in internetno infrastrukturo
Finančna in nepremičninska kriza je zajela večji del Evrope in ZDA pred Slovenijo. Strah pred investiranjem v času krize je upočasnil prodajo slovenskih nepremičnin tujcem v letu 2009. Zaradi zmanjšanja cen nepremičnin  se je prodaja nepremičnin tujcem povečala v letu 2013.
Oglaševane cene nepremičnin padajo zaradi majhne kupne moči prebivalstva in nezaintersiranosti podjetij za investicije v nepremičnine. Široka izbira neprodanih nepremičnin se srečuje s šibkim povpraševanjem in maloštevilnim transakcijam z nepremičninami.  Padec cen nepremičnin v Sloveniji vabi kupce nepremičnin iz tujine, ki cenijo lepote zelene, raznolike Slovenije. Nakup nepremičnin tujcev se je preusmerila predvsem v starejše hiše na podeželju. Tujci iščejo drugi dom v neokrnjeni naravi z lepim razgledom.
Nepremičninska družba Bidom d.o.o. je razvila učinkovit sistem oglaševanja, ki privablja tuje kupce in jim nudi svetovanje pri nakupu nepremičnin v Sloveniji.