Posredovanje nepremičnin

Strokovno in varno vodenje prodaje ali nakupa nepremičnine.

Oglaševanje nepremičnin

Učinkovito oglaševanje nepremičnine v različnih medijih.

Zemljiška knjiga

Sestava pogodb in vpisov v zemljiško knjigo.

Finančno in davčno svetovanje

Finančno in davčno svetovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine.

Najem in oddaja nepremičnin

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb.

Cenitve nepremičnin

Cenitve tržne vrednosti nepremičnin, sodne cenitve.

Ne spreglejte

Energetske izkaznice pri prodaji nepremičnin vplivajo na cene

10.12.2014 Energetsko izkaznico potrebujete, če želite oglaševati prodajo oz. oddajo nepremičnine. Uporaba energetskih izkaznic na trgu nepremičnin spodbuja delitev med kakovostnimi (energetsko varčnimi) in manj kakovostnimi objekti, ki imajo enako prodajno ceno.

Pridobite si energetsko izkaznico za svojo stavbo in se izognate nepotrebnim stroškom. Z globo se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno z zakonom.

Prijavite se na naše e-novice in si zagotovite nabolj sveže nepremičninske novice in ponudbe.

Kdo in kdaj potrebuje energetsko izkaznico?

Od 1.1. 2015 potrebujete energetsko izkaznico, če boste želeli oglaševati prodajo oz. oddajanje nepremičnine. Po tem datumu boste lahko postopek prodaje oz. oddaje še izpeljali brez energetske izkaznice, vendar le do 22.3.2015. Od takrat dalje pa bo energetska izkaznica obvezna za večino prodajalcev oz. najemodajalcev, tudi če nepremičnine ne boste oglaševali.

Informativne cene energetske izkaznice:

  • hiše do 220 m2 - 185 EUR z ddv
  • stanovanje do 100 m2 - 86 EUR z ddv 

Za individualni ponudbo izdelave energetske izkaznice nam pošljite elektronsko pošto na naslov: info@bidom.si

Kaj je energetska izkaznica?

Energetska izkaznica stavbe je evropski inštrument promocije učinkovite rabe energije v stavbah. Izhaja iz zavedanja, da je za zmanjšanje človekovega vpliva na podnebje in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, potrebno zmanjšati porabo energije v stavbnem sektorju, energije, ki jo večinoma pridobivamo iz fosilnih goriv. Neodvisni strokovnjak energetske izkaznice mora ob izdelavi energetske izkaznice na podlagi pooblastila izdajatelja izvesti vpis v register. Energetska izkaznica se vpiše v register v elektronski obliki. Do vzpostavitve registra v elektronski obliki se energetska izkaznica izdaja v pisni obliki.

Energetska izkaznica vsebuje podatke o energetski učinkovitosti stavbe in referenčne vrednosti iz zakonodaje. Vsebuje tudi priporočila za povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Namenjena je predvsem kupcem oz. najemnikom, saj se preko nje seznani z energetsko učinkovitostjo stavbe. Lastnik stavbe mora izročiti energetsko izkaznico najemniku oz. kupcu pred podpisom pogodbe.

Kje dobiti energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico izdela neodvisni strokovnjak, ki ima veljavno licenco za njeno izdelavo. Lastnik stavbe jo pridobi tako, da odda vlogo pri pooblaščenem izdajatelju.

Lastniki, ki oglašujete nepremičnino (njeno prodajo ali oddajanje v najem), morate pridobiti energetsko izkaznico do 1.1.2015. Po tem datumu boste lahko nepremičnino oddali oz. prodali tudi brez izkaznice, a je ne boste smeli ogleševati.

Kdaj energetska izkaznica ni potrebna?

Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:
• oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
• prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
• prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
• prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na
podlagi sklepa o dedovanju.

Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe se ne nanašajo na:
• stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
• stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
• industrijske stavbe in skladišča,
• nestanovanjske kmetijske stavbe, ko se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih
klimatskih pogojev,
• enostavne in nezahtevne objekte ter
• samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

Poleg prikaza o učinkoviti rabi energije in povzročenih emisijah CO2 so navedeni tudi ukrepi, ki zaradi izboljšanih lastnosti ovoja objekta pripomorejo k zmanjšanju porabe energije, spremembe načina ogrevanja in uporabe alternativnih virov ogrevanja. Lastnik objekta bi lahko na osnovi priporočil, navedenih na energetski izkaznici, na objektu izvedel sanacijske ukrepe v okviru finančnih zmožnosti po posameznih fazah (npr. 1. toplotna izolacija podstrešja, 2. zamenjava oken in vrat, 3. toplotna izolacija fasade, 4. zamenjava ogrevalnega sistema …). Z manjšimi ukrepi na obstoječih objektih bi le-ti počasi prehajali med energetsko učinkovitejše objekte. 
Množičnejša uporaba energetskih izkaznic bi na trgu nepremičnin lahko spodbudila delitev med kakovostnimi (energetsko varčnimi) in manj kakovostnimi objekti, ki imajo enako prodajno ceno.